hit counter
Vragen? Bel: (0)492 700 218

Hartelijk welkom in de webwinkel van vision2music

Garantie

Op alle producten geleverd door vision2music is de garantietermijn van de leverancier van het merk van toepassing. Over het algemeen bieden wij op onze artikelen een garantietermijn aan van 12 maanden met uitzondering van verbruiksartikelen als bijvoorbeeld snaren, drumstokken, schoonmaakmiddelen etc. Vision2music is verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door vision2music worden gecompleteerd, dan wel naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product. Vision2music geeft 12 maanden garantie op productie- en materiaalfouten van V2M instrumenten. Het jaar gaat in vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of on­eigenlijk gebruik.