hit counter
Vragen? Bel: (0)492 700 218

Hartelijk welkom in de webwinkel van vision2music

V2M Blazersklas

Om kinderen op een leuke en leerzame manier kennis te laten maken met muziek biedt vision2music Muziek=Cool. Dit interactieve lesprogramma is bedoeld voor kinderen uit groep 5 en 6 van het basisonderwijs en ook erg geschikt als buitenschoolse activiteit. Maar muziek maken is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig. Meer informatie over hoe muziek slim maakt en hoe het bijdraagt aan de sociale vaardigheden van kinderen vind je hieronder.

Muziek maakt slim
Muziek maakt slim!

Muziek heeft een positieve invloed op de intelligentie van kinderen.

Lees verder
Muziek = Cool!
Muziek=Cool!

Een interactief lesprogramma voor de jeugd van 9 tot en met 10 jaar.

Lees verder
V2M Blazersklas
V2M Blazersklas

Blazersklas projecten in het onderwijs in samenwerking met muziekverenigingen en muziekscholen.

Lees verder
 

Blazersklas

De blazersklas is een methode voor groepsgewijs muziekonderwijs op voornamelijk primair en voortgezet onderwijs. Vanaf groep 7 worden structureel de muzieklessen vervangen door een heuse orkestklas. Alle leerlingen krijgen binnen dit concept een instrument en worden wekelijks door middel van de essential elements methode van Hal Leonard wegwijs op de verschillende instrumenten.

Vision2music biedt met zijn blazersklas V2M instrumentlijn de mogelijkheid om tegen importeurs prijzen deze projecten mogelijk te maken. Onder de noemer blazersklas, orkest in de klas, ieder kind een instrument etc. kan in samenwerking met primair onderwijs, HaFaBra verenigingen, muziekscholen, het lokale bedrijfsleven en diverse subsidieverstrekkers zo'n project worden mogelijk gemaakt.

Vision2music is standaard leverancier voor diverse onderstaande projecten waarin kinderen worden gestimuleerd muziek te maken.

 
 

 
Kinderen maken muziek
Leerorkest
Ieder kind een instrument
Orkest in de klas
 

Luister hier naar een interview over de blazerklas op de Albert Scheitzerschool in Hoofddorp

Wanneer u geinteresseerd bent in de mogelijkheden die vision2music u kan bieden bij het opzetten van zo'n blazersklas, kunt u contact opnemen met Dirk Verhoeven via telefoon +31 (0) 492 700218

Subsidies en Fondsen

Om een blazersklas te financieren is natuurlijk geld nodig. De kosten van docenten en de aanschaf van instrumenten zijn in deze projecten vaak de grootste kostenposten. Naast de normale (bedrijfs) sponsor mogelijkheden zijn er diverse fondsen beschikbaar welke dit soort educatieve projecten mogelijk maken. Daarnaast zijn er enkele zogenoemde crowd funding initiatieven waar projecten kunnen worden aangemeld om via crowd funding de projecten mogelijk te maken. Hier volgt eerst een overzicht van diverse fondsen en daarna de crowdfunding mogelijkheden.

Fonds Cultuur Participatie
Oranje Fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Rabobank
 
VSB Fonds
SNS Reaal Fonds
Muziek Telt
Kinderen maken muziek
 
Ieder kind een instrument
Leerorkest
Orkest in de klas
Muziek in de klas
 
CROWDFUNDING
 
voordekunst
4just1
 
Videos
Blazersklas concert Aarle Rixtel
Promotiefilm vision2music orkestklas